Arbeten inom vägföreningens vägområden

För alla arbeten inom Vägföreningens vägområde krävs tillstånd av styrelsen det vill säga att en anmälan till föreningens styrelse alltid måste ske före igångsättning.

En enkel grundregel är att ingent hinder av framkomligheten får förekomma, inte ens kortvariga mellan klocka 05.00 och 09.00 då de boende i området är beroende av färjans avgångstider för att komma till sina arbeten.

Här kan du hämta underlag och tillstånd som föreningen tillämpar. 
Utan dessa rutiner får inga ingrepp eller arbeten utföras på föreningens väg eller naturområden.
Vid osäkerhet kontakt alltid styrelsen först.

Föreningens Informationsskrift om

 

Allt som berör vägen

 och

 därtill hörande områden

Anslutning av utfart från fastighet.